Kredyty da firm, czyli co musimy zrobić, by je uzyskać

Właściciele dużych korporacji nie będą mieli problemu w staraniu się o kredyt inwestycyjny. Ciężko natomiast jest w tym przypadku małym firmom. Jeśli jednak taka firma funkcjonuje na rynku minimalnie 2 lata, ma szansę na długoterminową pożyczkę. Taka pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne czy obrotowe ale też na spłatę innych zobowiązań. Udziały własne klienta są wymagane w przypadku kredytu na finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Najczęściej jest to co najmniej 20% wartości firmy.

W takim przypadku, banki mają przedsiębiorcom do zaproponowania np. kredyt oparty na koncepcji planu finansowego. Taki kredyt jest długoterminowy, nawet na dwudziestoletni okres kredytowania i daje nam możliwość wykorzystania części kredytu na inne potrzebne cele związane z naszą firmą.

Jak uzyskać taki kredyt? Warunkiem koniecznym jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu. Ubiegać się mogą o niego osoby, które swoją działalność gospodarczą prowadzą co najmniej dwa lata oraz posiadają zdolność kredytową. Właściciel przedsiębiorstwa musi dodatkowo uzyskać pozytywną opinię swojego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do wniosku o przyznanie kredytu będzie trzeba dołączyć dokumenty takie jak: biznesplan, dokument stwierdzający status prawny, dokument uprawniający do prowadzenia działalności oraz dokumenty upoważniające osoby podpisujące wniosek o kredyt, do składania aktów woli. W przypadku wspólników spółek cywilnych, partnerskich czy jawnych, będą musieli oni złożyć sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat i zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec ZUS i budżetu państwa.

Kwotę kredytu bank ustala z klientami indywidualnie. Kredyty są spłacane zazwyczaj w miesięcznych ratach, w sposób zgodny z umową. Raczej nie może być to kwota wyższa niż 65-70% aktualnej wartości nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie spłacenia kredytu.