W ramach działalności gospodarczej, wykorzystuje samochód osobowy do kontaktów z klientami. Pojazd wykorzystywany jest w działalności oraz prywatnie. Czy otrzymany paragon fiskalny za autostradę może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Jan, Kraków

Paragon fiskalny za autostradę jako koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów poniesione wydatki, muszą mieć bezpośredni związek z prowadzoną działalnością oraz muszą być w prawidłowy sposób udokumentowane np. fakturą lub rachunkiem na dane firmowe.

Natomiast istnieją wyjątki, gdy paragon fiskalny może być podstawą do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu w KPiR. Zgodnie z rozporządzeniem paragon może stanowić koszt podatkowy, jeżeli paragon dotyczy:
przejazdu płatną autostradą,
wydatków poniesionych za granicą na zakup paliwa i olejów,
zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych.

Ponadto, aby paragon fiskalny za autostradę mógł zostać potraktowany jako faktura VAT oraz ujęty w KPiR musi zawierać poniższe dane:

  • numer i datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (wystawcy),
  • numer, za pomocą którego podatnik (wystawca) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem.

Jeżeli paragon zawiera powyższe dane, wówczas może on być również podstawą do odliczenia podatku VAT w przypadku czynnych podatników VAT. W zależności od sposobu użytkowania pojazdu, podatnik ma prawo do odliczenia 50% lub 100% podatku VAT.
Podsumowując, paragon fiskalny za autostradę może zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodu jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki.