Co należy|trzeba] rozumieć poprzez nazwę pomoc minimis? Co może być w zakresie pomocy de minimisfundowane? Pomoc de minimis to specyficzny rodzaj opłacania udzielanego przez państwo właścicielom biznesu. W zakresie pomocy de minimis mogą być fundowane m. in. projekty związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i turystycznych i profesjonalne usługi doradczo-szkoleniowe. Istnieje możliwość udzielenia jej też na rozwój przedsiębiorstwa. Procedury oraz zakres pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach są regulowane przez przepisy wspólnotowe. Jest to taka oferta, która nie skutkuje naruszeniem konkurencji na rynku wspólnotowym. Fundusze pozyskane w zakresie pomocy de minimis nie może być większy niż 200 000 euro w okresie trzech lat budżetowych. Podstawą uzyskania pomocy de minimis jest wniosek, który jest oceniany przez profesjonalnych ekspertów. Zobacz też:
wyliczenie wynagrodzenia