W jakim języku powinno się przygotować umowę zlecenia obejmującą pracę w obcym państwie?

Zależnie od tego między kim będzie zawierana umowa zlecenia, przygotowuje się ją w 2 bądź tylko jednym języku.

Umowa zlecenia z osobą nie mającą obywatelstwa polskiego
Umowa zlecenia, zawierana ze zleceniobiorcą, nie posiadającym obywatelstwa polskiego, powinna zostać przygotowana dwóch językach, polskim , a także języku narodowym zleceniobiorcy. Ponadto, do tłumaczenia umowy powinien być zobligowany tłumacz przysięgły. Wszelkie rozliczenia umowy , a także wystawiane do tej umowy zlecenia rachunki za zrobioną pracę, będą musiały być również przygotowane w dwóch językach. Stosowanie się do powyższych reguł, uchroni przed ewentualnymi roszczeniami ze strony US.

Umowa zawierana z Polakiem
Umowa zlecenia, zawierana ze zleceniobiorcą, który posiada polskie obywatelstwo, powinna zostać przygotowywanaw języku polskim. Umowa taka musi być tak napisana, by spełniać wszystkie wymogi umowy cywilnoprawnej przedstawionew Kodeksie cywilnym. Musi zatem być sporządzona na piśmie, pod rygorem jej nieważności, a jakakolwiek ze zmian jej postanowień muszą być sporządzane jako aneksy do tejże umowy. W przypadku, gdy praca wykonywana będzie na obszarze innego kraju, wówczas zachodzi konieczność, by dokładnie napisać o zakresie obowiązków zleceniobiorcy i szczegółowo określić miejsce,w którym zlecenie będzie realizowane.