Zarejestrowanie firmy, przede wszystkim wiąże się z wykonaniem odpowiednich decyzji, dotyczące struktury organizacyjno - prawnej, pod którą prowadzona będzie firma. Do wyboru początkujących przedsiębiorców jest samodzielna działalność gospodarcza, potocznie nazywana również działalnością jednoosobową, spółka osobowa oraz akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyzja ta ma wpływ na późniejszy sposób opodatkowania podmiotu gospodarczego.

Podatnik ma możliwość wybrać podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Podatkiem tym są opodatkowane dochody będące źródłem z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych oraz wszystkie dochody, niezależnie od sposobu ich pozyskania. Właściciel firmy dokonuje wyboru w jaki sposób opodatkuje własny dochód. Do wyboru jest opodatkowanie progresywne, opierającej się na opodatkowaniu według stawek progresywnych, zwiększających się w zależności od wysokości uzyskanego dochodu w danym roku podatkowym oraz opodatkowanie liniowe, wynoszącej obecnie 19% podstawy opodatkowania. Decyzję o wyborze podatku liniowym można dokonać w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego poprzez złożenie odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego oświadczenia pisemnego.