Spółka cywilna jest łatwą postacią organizacji podmiotu gospodarczego. Polega ona na prowadzeniu przedsiębiorstwa razem ze wspólnikiem lub wspólnikami. Ponadto, mają możliwość ją założyć zarówno osoby fizyczne, jak również istniejące już działalności gospodarcze. Istotny jest również fakt, że każdy wspólnik ma obowiązek wnieść ze sobą swój kapitał, własną pracę na rzecz firmy i swoje oryginalne kompetencje. Umowa między wspólnikami spółki cywilnej powinna być sporządzona pisemnie, a wszystkie szczegóły z zakresu jej istnienia wymagają sporządzenia stosownych aneksów. Istotną kwestią jest również wskazanie ilości wkładów własnych. Regulaminy nie wskazują ich minimalnej oraz największej wartości. Wkładem z kolei mogą być pieniądze, własność prywatna i inne prawa do rzeczy ruchomych lub nieruchomości. Do spółki cywilnej jako wkład można wnieść również usługi i pracę na jej rzecz. Możliwość założenia podmiotu gospodarczego przez kilka osób została stworzona w celu maksymalizacji kapitału podmiotu gospodarczego oraz generowania maksymalnych zysków przez daną działalność gospodarczą. Z powodu niższych kosztów założenia i funkcjonowania, spółka cywilna jest jedną z najczęściej wybieranych modelów wspólnie zarządzanej przedsiębiorczości.