Polskie prawo przewiduje możliwość założenia sześciu rodzajów spółek. Spółka cywilna jest prostą formą organizacji działalności gospodarczej. Dodatkowo, nie ma osobowości prawnej. Polega na wspólnym wykonywania działalności. Mają prawo ją otworzyć zarówno osoby fizyczne, jak i funkcjonujące już podmioty gospodarcze. Spółka jawna tworzona jest, z reguły, przez małą ilość wspólników, którzy sobie ufają i wnoszących własne środki. Jednak to, co ją wyróżnia to fakt, iż opisują ją regulaminy Kodeksu spółek handlowych a nie Kodeksu cywilnego, jak to jest w przypadku spółki cywilnej. Spółka partnerska to charakterystyczna forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów. Założyć ją mogą wyłącznie osoby fizyczne, nieposiadające przedsiębiorstwa. Spółka komandytowa to korzystna forma współpracy jednostek o zróżnicowanym kapitale, umożliwiająca wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki i za zarządzania nią. Sp. z o.o. jest popularną] spółką kapitałową, którą ma możliwość utworzyć jeden lub więcej podmiotów. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to zarząd wybiera i zwalnia swojego prezesa, któremu powierzona jest funkcja prowadzenia firmy. Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma spółki handlowej. Pod względem struktury przypomina spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże, wymaga złożenia dużo większego wkładu.