W ramach prowadzonej działalności odbyłam podróż służbową, gdzie skorzystałam z usługi hotelowej. Czy faktura za usługi hotelowe mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu oraz czy mogę odliczyć podatek VAT?

Joanna, Kraków

Faktura za usługi hotelowe jako koszt podatkowy 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, kosztem uzyskania są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Natomiast w kosztach podatkowych nie mogą zostać ujęte wydatki, które wymienione zostały w art. 23 ustawy, czyli w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Zatem, jeżeli wydatek za usługę hotelową został poniesiony w ramach prowadzonej działalności, nie ma charakteru prywatnego oraz został w prawidłowy sposób udokumentowany np. fakturą lub rachunkiem na dane firmy, wówczas koszt może zostać ujęty w KPiR w kol. 13 - pozostałe wydatki.

Natomiast od poniesionego wydatku, podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ponieważ zgodnie z ustawą o VAT usługi hotelowe zostały wyłączone z możliwości wraz z usługami gastronomicznymi.

Podsumowując, faktura za usługi hotelowe może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodu w wartości brutto.